ابزار F

ابزار F شباهت زیادی به ابزار U دارد. اما این ابزار در قسمت فوقانی دارای یک قسمت لبه با عرض 2 سانتیمتر است که این امر موجب تسهیل عملیات نصب می­شود.

محصولات مرتبط