کف کاذب

کف­های کاذب به عنوان سازه ساختمانی محسوب نمی­شوند. بلکه این نوع کف بیشتر برای افزایش ارتفاع کف ساختمان استفاده می­شوند. کف کاذب بر روی پایه ها و در کف اصلی ساختمان نصب می شود. استفاده از این نوع کف بیشتر در ساختمان­هایی می باشد که در آنها از کابل و انواع تاسیسات به کار رفته است. برای مثال در مکانهایی همچون اتاقهای کنترل و فرمان مراکز کامپیوترهای سرور، پست های برق و مخابرات، برج های کنترل، سالن های صنعتی و مراکز کامپیوتری و ... کف کاذب مناسب­ترین گزینه هستند.