پروژه های اجرایی کوبوآ

در شرکت آذران فضانما پروژه­های متعددی مربوط به دکوراسیون و نمای داخلی ساختمان اجرا شده است که در زیر به برخی از نمونه های اجرا شده اشاره شده است: